Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2012

myempty
6331 abdf
Kiedy gadam z niektórymi ludźmi i przypominam sobie ze nie warto tracić nerwów na idiotów....
Reposted fromfunrealmind funrealmind viamefir mefir
myempty
everyone can be beautiful - comic
Reposted fromwaka waka viamefir mefir
myempty
bo co to za miłość, o którą trzeba prosić?
— żadna
Reposted fromprzewidywalne przewidywalne viamefir mefir
myempty
Reposted fromcouples couples viaimara imara
myempty
Obezwładnij mnie czułością, paraliżuj uważnością. Proszę, oswój mnie. Chciej być blisko.
— Mela Kotulek
Reposted fromjuliajuliajulia juliajuliajulia viamefir mefir
myempty
Dobranoc, idę spać
Kurwa mać, kurwa mać
— M. Peszek
Reposted fromiblameyou iblameyou viamefir mefir
myempty
myempty
9397 6850
Reposted frommowilesmi mowilesmi viamefir mefir
myempty
1827 5667

Kiedy pokazuję kumplowi swoją nową, ulubioną piosenkę...

Reposted fromvindurinn vindurinn viamefir mefir
myempty
8496 decc
Reposted fromdontbemad dontbemad viamefir mefir
myempty
0665 036d
Reposted fromlenka024 lenka024 viaemtezmazupe emtezmazupe
myempty
9717 66d6 500
Reposted frombambaras bambaras viaemtezmazupe emtezmazupe
myempty
Pan wygląda jakoś znajomo, spaliśmy ze sobą?
— Odrobina nieba
Reposted fromresort resort viaemtezmazupe emtezmazupe
myempty
Jestem ujmującą osobą, jeśli tylko zdołasz się przebić przez siedemnaście warstw mojego cynizmu.
Reposted frompoppyseed poppyseed viaemtezmazupe emtezmazupe
myempty
(...)bezwzględnie konieczne jest wejście  w zażyłość z samą sobą, podjęcie heroicznej próby uczynienia siebie jedyną odpowiedzialną za jakość życia, poczucie spokoju, który jest synonimem szczęścia.
— Madame Nosowska
Reposted frommrrumrru mrrumrru viaemtezmazupe emtezmazupe
myemptyReposted fromheima heima viaemtezmazupe emtezmazupe
myempty
5665 b1b2
myempty
1812 9e22
Reposted fromMuppet Muppet viaemtezmazupe emtezmazupe
myempty
4913 69b1
Reposted frommakaronezz makaronezz viaemtezmazupe emtezmazupe
myempty
7291 0d59 500
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viaemtezmazupe emtezmazupe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl